Health, Safety and Wellbeing Administrator / Gweinyddydd Iechyd, Diogelwch a Lles job vacancy

South Wales Fire and Rescue Service

Overview: Health, Safety and Wellbeing Administrator / Gweinyddydd Iechyd, Diogelwch a Lles job vacancy in Mid Glamorgan recruiting now

Ref: ab435700-94af-4e19-82c6-e43cbd4d9039
Employer: South Wales Fire and Rescue Service
Location: Mid Glamorgan, United Kingdom
Salary:
Employment Type: Permanent

Job Details:

Health, Safety and Wellbeing Administrator (502270)

GRADE 6

No of hours per week 37hrs

Permanent

SALARY: from £21,695 – £22,571

A permanent position as Administrator has arisen within the Health, Safetyand Wellbeing Team at South Wales Fire and Rescue Service. This role will be based at our Llantrisant headquarters and is full-time (37 hours per week). We are a family friendly organisation and a flexible working system is in operation.

This post as part of the Health, Safety & Wellbeing Team will be responsible for carrying out a range of administrative functions and provide a central point of contact to the service. It will require the successful candidate to assist in the maintenance of a professional team that provides quality and accurate specialist Health, Safety & Wellbeing advice and support to enable the South Wales Fire and Rescue Service Management and employees/volunteers to effectively discharge their statutory responsibilities.

Completed application forms should be returned to: Recruitment & Resourcing Team, South Wales Fire & Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant, CF72 8LX or via e -mail .

The closing date for application forms is 8th July 2022 at 12 noon.

Please note we do not accept CVs.

All documentation is available in both in English and in Welsh and we welcome communication in either language. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably.

SWFRS believes in the real value of having a diverse workforce and we proactively want to encourage applicants from all sectors of our community to apply.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gweinyddydd Iechyd, Diogelwch a Lles (502270)

GRADD 6

Nifer o oriau : 37 awr yr wythnos

Parhaol

CYFLOG: o £21,695 i £22,571

Cododd swydd barhaol fel Gweinyddydd Iechyd, Diogelwch a Lles o fewn y Tîm Iechyd, Diogelwch a Lles yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Lleolir y rôl hon yn ein pencadlys yn Llantrisant ac mae’n swydd llawn amser (37 awr yr wythnos). Rydym yn sefydliad sy’n ystyriol o deuluoedd a bydd system gweithio’n hyblyg mewn grym.

Bydd y swydd hon fel rhan o’r Tîm lechyd, Diogelwch a Lles yn gyfrifol am gyflawni ystod o swyddogaethau gweinyddol ac yn darparu pwynt cyswllt canolog i’r gwasanaeth. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo i gynnal tîm proffesiynol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol Iechyd, Diogelwch a Lles o ansawdd a chywir i alluogi Rheolwyr Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a gweithwyr/gwirfoddolwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau statudol yn effeithiol.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi’u cwblhau i: Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, CF72 8LX neu drwy e-bost .

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw 8 Gorffennaf 2022 am hanner dydd

Sylwch nad ydym yn derbyn CVs.

Mae’r holl ddogfennaeth ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg ac rydym yn croesawu gohebiaeth yn y naill iaith neu’r llall. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol.

Mae GTADC yn credu yng ngwir werth cael gweithlu amrywiol ac rydym am annog ymgeiswyr o bob sector o’n cymuned i ymgeisio.

 

NOTE TO JOB SEEKERS

Apply for this Health, Safety and Wellbeing Administrator / Gweinyddydd Iechyd, Diogelwch a Lles job vacancy via Bubble Jobs today.  You can find other jobs like this Health, Safety and Wellbeing Administrator / Gweinyddydd Iechyd, Diogelwch a Lles job vacancy in Mid Glamorgan with our simple job search feature. As well as advertising vacancies like this Health, Safety and Wellbeing Administrator / Gweinyddydd Iechyd, Diogelwch a Lles job vacancy, Bubble Jobs specialises in advertising web jobs, digital jobs, tech jobs and other specialist jobs for a wide range of employers and recruiters. If you’re looking for career advice or job searching tips, then make sure you check out our blog which is updated regularly with useful advice and resources.  Don’t forget to follow us on Twitter to get the latest job updates and addition career related news and posts. Thanks for using Bubble Jobs and good luck with your job search.

Close Bitnami banner
Bitnami